Bote naman ng coke ang trip isalpak sa kanyang puki